Geguritan Anggitane AKA 2

sampul geguritan

CAHYA  CAHYA  TRESNAMU

Tresna……

Aku tresna awakmu apa anane

Karena tresnamu uripku bungah

Tapi, karena tresnamu atiku lara

Uripku krasa sepi tanpa tresnamu

Awang-awangmu terus ana ing atiku

Panjenengan kadya rembulan

Cahyamu makantar-kantar

Madangi langkah lan jagatku iki

Anganku pengin ketemu awakmu

Aku wis pengin cekaketan

Anggitane : Haryati

Tresna Iku Indah

Tresna iku endah

Liweh legi saka madu

Luweh endah saka kembang apik rupane

Cahayamu madangi atiku sing petenng

Ananging aku rindu

Karo awakmu

Ing saben bengi aku ngimpi

Tan kendhat prasasat ombak ing segara

Kadya lintang

Ing wengi sing madhangi tan kendhat

                         Anggitane: Heni choirun nisa

Makna Tresna

Kathah sing matur

Terna iku ibaratipun surya

Ingkang ageng maknanipun

Ugi ibarat kembang ingkang  nembe mekar

Ingkang sumerbak wanginipun

Amarga digawa dening angin kang sumilir

Andaru – andaru ingkang nyinari atiku

Ndadosaken dintenku lewih migunani

Kados bomantara ingkang gumerlapan  ing wanci enjing

Saenggo saged ditingali dening panduluku

                        Anggitane: Hesti Rahajeng

 

Katresnan

Panguripan niki mbothen saged indah …..

Tanpa anane Katresnan …..

Prasasat sukmaku tanpa awakmu Kasiih ….

Panjenengan kadya kembang mawar ….

Kang terus ngenehi kaendahan nang atiku ….

Panjenengan kadya lintang teng langit ….

Kang terus ngenehi cahyo uripku ….

Nanging sak niki awakmu sampun ….

Mboten kadya kang aku kenal mbiyek ….

Aku kadya ron garing ….

Kumleyang kabur kanginan ….

Teng pundi aku kudu goleki awakmu kasiiih ….

                                                                   Anggitane: Hindri Riskiani

 

Kasih Sayang Wong Tuwo

Uripku ing donyo mung kangge eling marang

Gusti Allah, ingkang sampun kirimke bapak lan ibu kangge jogo kulo

Lan ngancani kula wektu seneng susah l

Sing maringi kasih sayang ingkang katah

Rambute wonten ing mustokonipun jembatan

Kangge kulo ngejar cita-cita

Mripatipun kangge gambaran masa depan

Maha Kuasa panjenengan Gusti

Wong tuwo kadya kembang ing taman

Kang taseh mekar ,

Matur nuwun panjenengan Gusti ingkang

Paringi kulo anugrah kang sempurna.

Anggitane : Ika Zulaefah

 

AYAH

Ayah . . . .

Cahyamu kang seminar kaya padhange srengenge

Beninge banyu mboten sebening ati mu

Ayah kula tresna dening panjenengan

Katresnan ku ngalahke gedhene gunung

Meskipun panjenengan adoh

Katresnan ku ora bakal pedhot

Semilir angen wates nggugah kangene ati

Kula kangen dening keangetan kasih sayang keluarga . . . . .

Mung rembulan sing ngancani aku saben wengi

Tresnaku kang kagawa sampe mati

                                                                                    Anggitane : Irma sari

 

 Widadari

Cahyamu kayata widadari

Sinar sukmamu madhangi margi

Kayata padhange rembulan

Wangine nembus sukma kayata melati

Rambute endah kang digowo dening angin

Mabur endah ing taman kembang

Tak sawang kanthi welas lan tresna

Adohe jarak ananging krasane cekaketan

Endahmu ora biso digambarake nanggo tembung

Cahya lintang nambahi endah madya pado

Anggitane: Isna Yunani

 

MITRA KU

Sliramu iku mitra sing apik

Ana yen aku butuh

Yen aku bungah lan trenyuh atine

Cahyamu mekantar

Madhangi atiku . . . .

Yen isih trenyuh atine

Yen mringi warna ing ngadhepi dina-dina ku

Mesemu sukma kadya kembang yen isih mekar

Sikune alus sealus sutra

                                                                        Anggitane : Jumaroh

Sih ku

Presasat jawata ing sajroning atiku

Cahyamu ceng madangi uripku

Asta lembut kebek kang sih kastrenanan

Aku kangen marang awakmu

Konconono sukmaku

Ang saben dani – dino ku

Swarane sing gawe atiku seneng

Lan aku gugu marang awakmu

Manik – manik ing sajerone saben  sesawangan

Sing ana papanmu, sihku

Anggitane:  Khusnul Khotimah

 

REMBULAN

Rembulan yen wengi aku ngenteni cahyamu

Yen wengi aku terus ningali cahyamu

Aku kagungan marang cahyamu

Cahyamu becik kaya srengenge matahari

Cahyamu padang yen wengi  kaya ing negri  dongeng

Rupamu bunder kadya bumi

Cahyamu menyinari kembang ing bumi

Mawar,melati,kamboja kembang-kembang padha subur

Sekar ing atiku padha seneng

Aku terus kangen marang cahyamu

                                                                                                Anggitane: Kiki Purnamasari

Sihku

Ing kutha gedhe ngayogyakarta

Nalika srengenge lingsir

Iba endhuhe ukara ing dluwang sasuwek

Nepungake ati sajodho karoban kangen marang slirahmu

Kang tansah ayu manis marak ati

Ing wayah wengi

Lintang – lintang ambyor ing tawang

Cemlorot sliweran nalika alihan kumpleyang menclok ing sicamu asihku

Cahayamu gumebyar sinare gilar –gilar ing jagat raya

Ing telenge atimu slirahmu tansah dakantu

Aku sumeleh nyelehake pengarep –arepku

Marang katresnan lan kawigatenmu kamg semu tangan asihku

Kaya lagi wengi ngelus tekmo ku

Lan ucapanmu kang ngajeni marang slirahku

Tanpa bisa dak lalikna

Ing wektu kepungkur kebak asem tresna asmara

                          Anggitane: Kiki Risqianti

 

SIHKU

Neng jagat iki rak ono seng luweh berarti kejobo awakmu

Jiwaku kroso lemah tanpa awakmu neng sisiku

Srengenge rembulan seng madangi wengiku

Lan aku ngei sekuntum mawar abang iki anggo awakmu simpen

Seng tak apek saka sawah simbahku

Walaupun loro ati seng awakmu wanehi kanggo aku

Saiki aku gor bisa mesem

Niscahya udan seng mudhun saka langgit

Seng mbasahi wit-witan seng ora layu neh

Koyo kuwi katresnanku kanggo awakmu

Seneng,sedih tetep bareng neng jagat iki.

Anggitane : Lutfiatul MuslikHah

Ibu

Sumiur angin ing wengi dina

Ndedekake kerinduan marang slirahmu

Jasamu padhang kados lintang

Panjenengan putri ingkang bijaksana

Sukmamu  wangi kados kembang

Kembang ing ndalem uripku

Ibu maturnuwunku  kangge pangorbananmu

Cahyamu ingkang sampun madhangi jagatku

Kembang ing ngimpi wengiku

Ibu, kula ucapake maturnuwun kangge jasamu

                      Anggitane: Maikhanah

 

Kembang Desa

Si kembang desa
rupomu ayu koyo ratu
awakmu gawe bungah atiku
kanthi aku tresno karo awakmu
sliramu cahyo ning atiku
ooohh….kembang desa

lintang-lintang seng padang koyo atimu madangi atiku
kelakuanmu ingkang becik
astomu alus koyo atimu
mesemu iku gawe aku ora biso turu

Anggitane: Ma’rifah

Kenangan

Kenanganku nalika bareng marang awakmu

Kelinganku ana ing kali bening

Nalika kita ngayuh pit ing dalan

Pedhut ing sakindening pandulu

Swasana padang cahaya ing wajahmu

Lintang kang kelap kelip ana ing langit

Wangimu kaya kembang melati ngasto pundak

Maringi  kembang mawar kang indah

Ali-ali petak kang becik

Anggitane: Marzuqoh

 

Sihku. . .!!!

Ten dino esuk. .

Fajar lancingan saka pucuk bayu

Suryanipun madangi gunung- gunung

lan kumbang- kumbang padha wungu

Nalika kula meruhi endahing alam iku

Sapadhane kula mbayangaken sliramu

Sliramu kang semerbak wewangine

Sepadhane kembang melati

Ohh. . .sihku. . .

Menawi mripatmu ningali penggalihku

Sedya kah sliramu nerimo penggalihku niki sampainipun seda. . . .????

Anggitane: Maulida Khasanah

 

Tresnaku Marang Slirahmu

Tuturmu apik lan alus

Slirahmu wangi kaya kembang melati

Aku tresna marang slirahmu

Wektuku kanggo slirahmu

Mandhangmu aku pingin cekaketan

Mesemmu manis tenan

Ngulapke wadanamu sing apik

Kanthi klalen wektu

Wit nggonku ngadu

Sawah nggonku  sesingidan

Anggitane: Melinda Puji Astuti

 

KANGEN

Srengenge rembulan ing tengah wengi

kelap-kelip lintang ing alam surgawi

madhangi urip lan mlakumu

pinartika cahyamu

ngilangake rasa kangenku

manuk elang gawa sewu angen-angen

sajroning atiku nyimpen sayuta impian

tresnaku iki aku anggung kangge slirahmu

aku mboten sulaya tresnaku

lan tresnaku iki mboten mamring

marang slirahmu

                                                            Anggitane: Mila Mayolah

 

Tresna

Tresna kayata rina jagad saka surya

Rasa tresno iku manis koyo gula

Wangine melati mboten sewangi tresna

Abang mrengangah kembang mawar

Kayata atine manungsa ingkang lagi katresnan

Pepatah trena uga ngertos

Makna rembulan ing tresno

Yen tresna iku mboten nyawang saka bentuke wulan

Nanging ngrasa endahe cahya wulan

Ingkang madhangi saben jangka kita

Bayu wengi bisiake swara lirih

Yen tresno uga saget ndadosake kita ngrasa urip. . .

Anggitane: Murniyahsari

 

Kembang Trenamu

Kowe koyo melati

Sing njupara atiku

Kembang tresnamu

Sing nggawe tentrem urepku

Wajahmu koyo mbulan sing elok

Kayata lintang sing kelap – kelip

Cahya wajahmu sing madhangi negeriku

Cakrowalamu sing benderang

Nalika ketemu awakmu

Anggowo awaku kumplayang

                                                          Anggitane: Muzayinah

 

Slirahmu Swarganing Jagat

Lintange sumebyar ing petenge langit

ana siji lintang sing indah

Kang nguasani pancaranku

Lan slalu tak kunci ing jero atiku

Wajahmu seng elok

Mripatmu sing mblalak

Jangkahmu sing ajek

Ndadekake slirahmu swarganing jagatku

Uripku krasa manis

Krana slirahmu slalu nyirami cahya tresno

Maran awakku

Anggitane: Nadya Karima

 

KATRESNAN

Tresna ku karo panjenengan kayata mustika

Sing tasik putih lan bersih

Kayata kembang seng wangi

Tresnaku karo panjenengan ing jagad iki ora ana

Sing madhani . . . . .

Esem mu dadeku aku ora kuat

Ati ku mesti bersekar-sekar

Neg sumerep panjenengan

Mandhangi panjenengan ngilengke jagad ku

Rasane aku pingin lelana ing sukma mu

Amarga panjenengan sanged berharga ing sajroning uripku  . . .

                                                                                    Anggitane: Nadziroh

 

Rama

Rama..

Saben lampahan mu. .

Saestu suraos kangge gesangipunkula

Saben geniman ingkang panjenengan parengaken

terus suros kangge kula

Matur nuwun kangge ingkang panjenengan parengaken dateng kula putramu

Matur nuwun kangge sedaya pangertosipun jenengan

Kangge tiyang romo kalian putra

Matur nuwun kangge pesen ingkang panjenengan parengaken

Dados tiyang ingkang sae lan terus ngendika apa anane

Matur nuwun kangge welas asih ingkang panjenengan paringaken

Ingkang ngluwihi redi miwah langit

Ing dalu ingkang sepen niki

Hamba nyuwun pesen kalian panjenengan

Gusti …..

Yen wektu iku kedadean

Gusti ….

Enggenipun Romo kula ing enggenipun jenengan ingkang luwih sae …..

                                      Anggitane: Nafisatul Ikhromah

 

Aku Tresno Karo Kowe

Awakmu gawe tresno atiku
Ing jagat iki mung kowe sing biso ngrebut atiku
Aku tresno kowe

Mung swaramu iku sing biso gawe adem atiku
Mung cahyamu sing biso nerangi cahya ning pikiranku
Sukmaku kanthi kraket karo sukmamu

Atiku bungah karna ,
Ing buwana bumi iki aku biso ketemu karo kowe
Karna atimu sebening banyu lautan
Ingkang soyo supen soyo jeru tresnoku karo kowe

                                                                                                    Anggitane:NailulMurodah

 

IBU Kang Beharga

Aku ngalamun kilangan

Ngroso dewean

Suwe aku ngenteni

Nanging njenengan ora teko

Meseme gawe aku ora bisa lali

Apike mripatmu gawe aku ora bisa turu

Suara lembutmu ngeluluhke hatiku

Esemu nyemangatke aku

Rupamu ayu kaya wayah esuk

Wangi mu kaya kembang mawar

Nanging saiki wis rak ana

Saiki aku gela ora bisa nggandeng tangan mu

Saiki njenengan ana ing bintang-bintang

Seng kelap-kelip . . . . . .

Ibu…. Aku tresno lan sayang sekalian njenengan

Tiap dongo ku mesti ngiringi panjenengan

Meski panjenengan mboten bareng karo aku

Neng kene ……………….

Mong siji kekarepanku

Jaga aku ibu  . . . .

                                                            Anggitane: Nikmatul Azizah

 

INDAHE CAHYA ING TENGAH WENGI

Kumbang swaramu mbrengengeng kaya tawon

Ing panggonan kang sepi lan tengah wengi

Lintang-lintang abyor ing tawang

Cahyane gumebyar sinare gilar gilir

Madhangi sakabehing jagat raya

Manuk-manuk padha mabur

Kang kaya anggawa kabar bungah

Wujud tresnaku marang slirahmu

Kaya mambu wangine kembang melati

Yen dirasakake ing ati

                                                                                    Anggitane: Nok Ira Maryani

 

Wengi

Rembulan ing dhadha langit kae

Cahyamu madhangi atiku

Mangerteni sedaya atiku ing sajroning wengi

Mandhengi langit kae kang wonten

Lintang ingkang gumebyar

Kancanana sukma atiku doh sihku

Ing sajroning wengi ing sepine atiku

Tresnamu ora bakal luntur dening wektu

Wengi kang bakal tumeka maneh

Wengi kang dadi sekar panguripan ing jagad iki

Yaiku keagungan kang maha kuasa

Anggitane: Nur Alifah

 

Tresnaku

Rembulan purnama ing wengi iki

Sinare mekantar-kantar  kadya sinare paningalmu

Ing madhangi  jagatku lan jagatmu

Tresnaku mlayang kang gawa angin

Mandhap saking papanmu

Tersimpen saking atimu

Tresnaku wis kuning

Kadya pari seng arep dipanen

Tresnaku siap dipanen dening slirahmu

Kagawa aku dening pelaminan

Kenangan indah dening slirahmu

Nalika awakmu belai remake

Esemmu,manis kadya gula aren

Ayu atimu

Becik lakumu

Simpenana atiku ana atimu

Aja kesupen dening kenangan

Ingkang kita lewati

Anggitane: Nur Eka Fatimatus Zahroh

 

Ibiyung

Biyung..

Mesemmu iku prasasat kembang

Kang megar lan endah

Matamu prasasat inten

Kang kahias saking emas

Ing wengi kang atis amargi udan

Sukmamu ngangetke awak iki

Biyung..

Esemmu iku dadekke atiku kasmaran

Katresnanmu iku luwih gedhe saking segara

Biyungku, sihku, cahyaku

Kancanana sukmaku ing donya iki

Anggitane: Nur Fadhilah

 

Kangenku

Cahaya rembulan kang madangi wengi

Aku mersani ayang – ayang mu oh. .sih ku. . .

Lintanng uga dateng ngancani mamring ku

Tapi nalika mega wengi nyelimuti wulan lan lintang

Mung tetesing luh kang nelesi pipiku

kangenku. . .. .

Aku kangen sajroning sikepan mu

Mesem mu gawe aku nujuprana

Wajahmu se ayu widodari surga

Kadya wulan kang warnai langit wengi kelingan tresno kita. . .

Sih ku. . . .

Ojo pernah awakmu nglupakke aku

Kerono awakmu berarti sajroning uripku

Sih tresno ku bakal langgeng sajroning sukmamu. . .

Anggitane : Nur Faikhmah

 

Tresna Kawitan

Tresna kawitan mboten gampil anggenipun nglaleken

Kaya badra rembulan sing ana ing wengi

Aku kangen karo kabeh tingkahmu mbiyen

Swara sing merdu

Pikiran ing kepalamu sing dewasa

Ragamu sing terus njaga aku

Arummu sing ngraket ing awakku

Ubayamu tasih aku eling terus

Karo ora biso ilang ing pikiranku

Sing akhire bedho dadi ngapusi

                                                                                                        Anggitane: Nur Hidayani Rukmana

TRESNAKU KADYA BADRA

Nalika aku mandangi ayu langit wengi

Aku kerep bayangke ayune mesemmu

Panjenengan kadya badra kang kerep nyinari wengiku

Cahyamu kang madhangi tiap jangkahku lan

Cahyamu mbarang kang dadi penyemangan uripku

Panjenengan lah kang kerep ngonconi uripku

Kadya lintang-lintang kang ngonconi badra

Mugo-mugo tresnaku iki kang kerep langgeng

Kang orak biso ilang kadya cakrawala

Kadya nikulah Tresnaku kanggomu sihku

Anggitane : Nur Laela

 

Tresna Sejati

Sukmaku ngrasa damai

Sedamai manahku wengi  iki

Sihku….

Panjenengan tresnaku sing sejati

Amarga …..nalika aku tresna kalihan panjenengan

Atiku ngrasa bungah

Esemmu,legi kadya gula aren

Lambaianmu sing alus

Ndadekna aku sansaya tresna

Tresnamu begitu sempurna

Panjenenganlah manik  permataku sing tak simpen

Ing sajroning ati

Anggitane : Nur laili Sa’adah

Kangen

Atiku terasa adem ayem

Nalika cedak karo atimu

Lintang ingkang kedap kedip ing langit

Katon becik ing kang dipandeng mripat iki

Cahayamu ingkang bersinar terang

Dadi mendumg

Nalika kilingan awakmu

Sekar – sekar padha layu

Taru – taru padha turu

Sing ana mong rasa kangen

Ingkang gawe sitiku sepi

                           Anggitane: Nurul alifah

Tresna

Sumilir angin ing wengi dino

Kang gawe kenangan endah sajeroning ati

Rembulan kang nampakake cahayane

Laksana pasuryanmu kang endah

Mripatmu, rambutmu, lambemu lan esemu

Selalu keingat kang anganku

Ku sembahake geguritan iki kangge slirahmu

Slirahmu kang selalu kurinduake

Kang selalu kancani sukmaku lan jagatku

Wujud tresnoku marang slirahmu

                         Anggitane: Nurul Atalia

 

LINTANG

Lintang saged dadi pandala ing tengah wengi

Ingkang cahyamu saged  nyinari donya

Ing  jagatku  iki

Aku bakalan bungah  yen ningali sinarmu

Saged gawe kangene atiku

Dumugi tekane embun sesuk esuk

Srengenge ingkang muncul

Lan bayu esuk ingkang saya atis

Saged ngalungi atiku

Lan cahya lintang ingkang bakal dumugi mangke dalu

Anggitane : Nurul Hidayah

 

AWANG-AWANG

Matahari sampun sirna ing dina iki

Nanging aku isih tetep ngenteni kerawuhanmu

Ngenteni ing udyana iki

Papan ingkang dadi seksi tresna kita

Lan ing papan ikilah aku ngrasakake tresna ingkang sebenere

Tresna ingkang gawe aku bungah

Awang-awangku kepingin urip semati kaliyan awakmu

Nglakoni dina-dina ing ngarep kayata banyu sing ngalir

Panjenengan…..

Semangat ing uripku iki

Cahyamu ingkang nyinari ing sajroning atiku

Kadya rembulan ingkang nyinari ing jagadku iki

Anggitane : Nurun Nahariyah

 

Nelangsa

Ing tengahing wengi iki mung cahya wulan kang setia ngancani agku

Ngancani atiku kang nelangsa amargi pisah saka slirahmu. . .

Nalika kelingan crita trena ku kaliyan slirahmu

Nalika mandheng kembang kang di kei saka slirahmu. . .

Lan nalika maca layang kang slirahmu tulis. . .

Ohh sihku. . .

Jagat ku lan jagatmu saiki wes kepisah arak lan wektu

Aku pengen njegur ring segara supaya bisa nyusul slirahmu. . .

Lan bisa ngebuktike trenaku marang slirahmu . . .

Anggitane: Putri lestari

 

Putri

Putri. . . .

Wajahmu koyo

Mbulan bunga koyo

Ati kelinci

Nanging kulitmu

Alus koyo wulu truwelu

Netramu koyo

Lintang kelap – kelip

Tumibo ono ing segara

Langgeng

Anggitane : Qomariyah

Katresnan KangIlang

Wektu wengi teko

Padang candra rembulan sirna

Kelipe lintang lunga

Anganku marang  wong senk tak tresno

Naliko aku kelingan janji mu

Sukma ku mabor menyang awak mu

Swara ati ku ngundang slirah mu

Aku buth resep katresnan mu

Karep ku dadi putri ing ati mu

Amarga awak mu ratu ing ati ku

Anggitane : Qurotul Unsiyah

 

Kembang Desa

Pasuryamu sing  anggun lan elok

Sing rak bakal tak lalikno

Tak dadekke kenangan ing uripku

Aku kerep awing-awang maring slirahmu

Duh,kembang deso…..

Ning endi papanmu….?

Aku pingin ngerti,lan mohon pangestu

Marang  ramamu

ben aku biso dadi imam,lan kerep dikenang

ing sajroning ati

satriya ing sukmamu,sak tresnane

Anggitane: Rani Maghfiroh

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s